Кандидатствайте

Срокове

Начало на кандидатстването

6 ноември 2023

Такса за ранно кандидатстване - 400 лв без ДДС

Ранно кандидатстване

До 24 ноември 2023

Такса за ранно кандидатстване - 400 лв без ДДС

Късно кандидатстване

До 1 декември 2023

Такса за късно кандидатстване - 600 лв без ДДС

Официална церемония

14 декември 2023

Всяка компания-участник ще получи 3 покани.

При попълване

Указания за подаване на заявките

Опишете и мотивирайте кандидатурата предварително като файл във формат от тип doc,docx, odt или pdf.

При отваряне на онлайн платформата ще я прикачите. С едно попълване можете да изберет до 8 категории. При желание да се кандидатства в повече от 8 категории, се попълва отново.

Преди попълване на онлайн платформата - подгответе отделен файл с описание на заявката за всяка от избраните категории. Текстът е свободен и без специално форматиране. Няма ограничение в броя на знаците. Попълва се на български език.

Файлът трябва да съдържа на началната си страница името на компанията, както и името на категорията, за която се отнася. Максималният размер на файла, който прикачвате в тази форма, е ограничен до 20 MB. 

Кандидатстването в онлайн платформата става бързо и лесно, когато всички материали са подготвени предварително. 

Указания за допълнителните материали

Към всяка подадена кандидатура, можете да прикачите и допълнителни материали .

Максималният им брой е до 10 файла в подкрепа на 1 кандидатура. Това може да са снимки, презентации, прессъобщения и т.н. във формат png, gif, doc, docx, ppt, pptx, odt, jpg, jpeg, pdf, png.

Максималният размер на всеки от прикачените файлове, може да е до 20 MB.

Ако желаете да добавите видео или допълнителни материали с по-голям обем от посочените 20 MB - те могат да бъдат включени в основния текстови файл като линкове.

Например: Линк към youtube video или друг ресурс в Интернет, откъдето журито може да го види или свали. 

В основния файл напишете какви допълнителни материали прикачвате.

Image
Image